ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΚΕΫ

       

 

Η ΕΛ.Ο.Χ
â Στόχοι
à Δομή
à Δ. Σ.
à Επιτροπές
à Προπονητές
à Διαιτητές

Σκοποί

Καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος

Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του ομαδικού αθλήματος «χόκεϋ» θεμελιωμένες στις αρχές του φιλάθλου πνεύματος, της αθλητικής ιδέας, του ευγενούς ανταγωνισμού, του εντίμου και δίκαιου αγώνα και της ίσης αναμέτρησης.

Η προώθηση και υποστήριξη κάθε μορφής συνεργασίας με όλους τους φορείς, αθλητικούς και μη, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση του χόκεϋ στην Ελλάδα και γενικότερα του αθλητικού και πολιτιστικού επιπέδου.

Η ηθική και υλική, κατά το δυνατόν, ενίσχυση Σωματείων-Μελών, Αθλητών, Διαιτητών, Προπονητών κατά την προσπάθεια τους για την προαγωγή του αθλήματος του χόκεϋ.

Η εν γένει ηθική εξύψωση των νέων που έχουν έφεση για άθληση και ειδικότερα για την εκμάθηση του αθλήματος του χόκεϋ, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης, αλληλεγγύης και ομαδικότητας, η άσκηση του σώματος, η διατήρηση και βελτίωση της υγείας μέσω του πιο πάνω αθλήματος, η απόκτηση και τελειοποίηση ορισμένων φυσικών ικανοτήτων.

 

 
     

 

 

 

 

 

Πνευματικά δικαιώματα © ΕΛ.Ο.Χ.