ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΚΕΫ

       

 

Η ΕΛ.Ο.Χ
à Στόχοι
à Δομή
à Δ. Σ.
à Επιτροπές
à Προπονητές
â Διαιτητές

Διαιτησία

Σώμα Διαιτητών

Οι διαιτητές είναι άτομα με καλή φυσική κατάσταση, βαθειά γνώση του παιχνιδιού και καλή αντίληψη για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους.

Σύντομα αναμένεται να εκλεγεί το Δ.Σ. του Συνδέσμου Χόκεϋ επί Χόρτου, οπότε και θα ανακοινωθούν επίσημα όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα μέλη Διαιτητών και Γραμματειών.

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

Πνευματικά δικαιώματα © ΕΛ.Ο.Χ.