ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΚΕΫ

       

 

Πρωταθλήματα
à Εθνικά
à Βαλκανικά
à Ευρωπαϊκά

Πρωταθλήματα Χόκεϋ

Διεξαγωγή πρωταθλημάτων

Οι Ελληνικές Εθνικές ομάδες Χόκεϋ επί Χόρτου συμμετέχουν σε πρωταθλήματα Εθνικού, Βαλκανικού και Ευρωπαϊκού επιπέδου.

Παράλληλα, γίνεται μια προσπάθεια ανάπτυξης του Χόκεϋ Σάλας, με συμμετοχές σε βαλκανικά κύπελλα.

Επίσης, οι ομάδες που διακρίνονται στα Εθνικά πρωταθλήματα αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα στα συλλογικά πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά δικαιώματα © ΕΛ.Ο.Χ.