ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΚΕΫ

       

 

Πρωταθλήματα
à Εθνικά
à Βαλκανικά
à Ευρωπαϊκά

à Εθνικών ομάδων

â Συλλογικών ομάδων

Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Συλλογικών Ομάδων

Χόκεϋ επί Χόρτου

Η Ελλάδα αντιπροσωπεύεται με την αποστολή 2 ομάδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Συλλογικών ομάδων, Euro Club Challenge.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν είναι οι δυο πρώτες ομάδες που διακρίθηκαν στο Εθνικό πρωτάθλημα που διεξήχθη το προηγούμενο έτος.

Οι συμμετοχές συλλογικών ομάδων για το έτος 2009-2010 είναι οι:

ΧΧΧΧ ομάδα 28-31 Μαΐου 2009 Lousada, Πορτογαλία EuroHockey Club Challenge II
YYYY ομάδα 29 Μαΐου -1 Ιουνίου 2009 Προς επιβεβαίωση EuroHockey Club Challenge IIΙ

 

 

ΑΡΧΕΙΟ

Αποτελέσματα Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Συλλογικών Ομάδων

2007-2008

2006-2007

 
     

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά δικαιώματα © ΕΛ.Ο.Χ.