Ελληνική Ομοσπονδία Χόκεϋ

Παιχνίδι στο κέντρο της πόλης

ΕΛ.Ο.Χ - Οργανισμός Νεολαίας και ΆθλησηςΔήμου Αθηναίων

Πανεπιστημίου, 3 Μαΐου 2009